Mario Penton Hernandez
klavir, vokal

Mario Penton kao 11-godišnjak počeo je svirati klavir i udaraljke na Institutu za glazbu Ernesto Lecuona u Santu Spiritu (Kuba). Studij je nastavio u umjetničkoj školi La Escuela Nacional de Arte de'l Habana y Santiago de Cuba, potom u Italiji, gdje je pohađao tečajeve New School University, New York u Basano del Grappa.
Na Kubi je bio klavirist službenog sastava umjetničke škole La Escuela Nacional de Arte de'l Habana y de Santiago de Cuba te je svirao na mnogim glazbenim festivalima, od kojih su najvažniji Festival de la Musica Folclorica de'l Habana i Festival del Caribe u Santiagu de Cuba.
U Italiji je svirao s grupama Toda Costa, Salsabor, Candombe, Pedro Mena Pereza band, Campagna Lupia Jazz Band te je sudjelovao na nekima od najvažnijih glazbenih manifestacija u Italiji: Vento Jazz, Gubio Jazz, Venezia Suona, Festival latinoamericano de Milan, Verona, Rim, Trst i Capionato nacional de la salsa de Trieste.
Predaje udaraljke i uvod u teoriju gazbe u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi u Veneciji.
Od početka 2005. godine stalni je član sastava Cubismo.

mario.penton@cubismo.com